Szybkie czytanie to zbiór metod, które...

image

Date 11 sep 2018 Posted erwin Filed under templates, internet 11

WYSTEPUJĄCE STADIA PODCZAS NAUKI

Zanim zaczniesz pracować nad zwiększeniem prędkości czytania wg wskazań, które znajdziesz poniżej, z mojej strony należy Ci się wyjaśnienie. Jest ono następujące: Proponowany plan zajęć jest tylko przykładem, a najważniejsza zasada, którą powinno się zastosować, brzmi: Ucz się tego, czego brak Ci przeszkadza w szybkim czytaniu, np. fonetyzacja, czytaj wzgłośnie (sprawi, że będizesz czytał kilkukrotnie wolnij, niż teraz, lecz gdy się jej oduczysz, prędkość wzrośnie kilkuktotnie od tej dzisiejszej).

Poszczególne etapy kursu należy zakończyć sprawdzianem szybkości czytania, jak i stopniem rozumienia treści. KLIKNIJ, ABY OKREŚLIĆ PRĘDKOŚĆ.

UWAGA! Rozwijanie Umiejętności Szybkiego Czytania zależy w największym stopniu od systematyczności oraz koniecznie trzeba jej poświęcić wystarczającą liczby godzin, przy czym zbyt intensywne prace nie są konieczne, a nawet mogš przeszkodzić. Jednorazowo nie powinno się wykonywać treningu dłużej niż 90 minut. Wiedź, że przy nabywaniu zdolności umysłowych działa cały mechanizm psychiczny, czyli np. już sama chęć zwiększy tempo czytania o 20%., a używanie nabytej umiejętności, spowoduje dalsze rozwijanie jej.

Czynniki pomocne:

 • Brak zmęczenia psychicznego,
 • Świeże powietrze,
 • Lekkie zmęczenie fizyczne,
 • Nie zbyt wygodny meble na którym siedzimy,
 • Naturalne oświetlenie,
 • Właściwa dla Ciebie pora dnia.

PIERWSZE - Zajmuje połowę czasu, który trzeba przeznaczać, aby zwiększyć tempo czytania. Dzieje się tak, bo trzeba przezwyciężyć stare nawyki i zastąpić je właściwszymi. Wyrobienie właściwych nawyków jest bardzo zalecane, i nie należy się przejmować tym, że początkowo możemy nawet zmniejszyć swoje tempo czytania lub pogorszyć zrozumienie, gdyż to właśnie właściwa technika prowadzi do uzyskania (nawet do 90%) całkowitej, przypisanej nam prędkości czytania. W tym etapie zaleca się nie używać trudnych - językowo - tekstów. Chodzi jedynie tylko o zmianę nawyków i nauczenie się szybszego czytania, przy maksymalnym rozumieniu tekstu.

DRUGIE - Czas trwania jest o połowę krótszy od pierwszego. Polega w pewnym sensie na utrwalaniu nabytych nawyków. Zasadnicza różnica polega na tym, że teraz używamy trudniejszych tekstów przy których równocześnie staramy się zwiększać prędkość czytania. Do tego etapu przechodzimy, gdy zrozumienie łatwych tekstów jest wysokie (większe niż 75%). W tym stadium chodzi o kolejny przyrost prędkości czytania, przy zachowaniu zrozumienia na poziomie 70%.

TRZECIE - Czas trwania jest podobny do drugiego. Można je nazwać szlifowaniem umiejętności. Uzyskuje się tu swoją maksymalną prędkość czytania (prędkość czytania bez opuszczania treści i przy maksymalnym zrozumieniu oraz zapamiętywaniu). Uzyskana prędkość w tym stadium nie różni się znacznie od prędkości uzyskanej podczas drugiego, ale jest potrzebne do uzyskania możliwości przyswajania trudnych tekstów.

PROCES CZYTANIA

W procesie czytania aktywny udział biorą zarówno: analizator wzroku, mowy oraz słuchu. W czytaniu, jak i w - do 90% wszystkich innych - pierwszy, tzn. analizator wzrokowy, odgrywa decydującą rolę. Dzieje się tak, bo jest to główny sposób odbierania informacji przez człowieka. Ponadto, kanał ten umożliwia przyswojenie znacznie większej ilości informacji niż inne.

Dokładniejsze badania ruchów gałki ocznej - wykonywanych podczas procesu czytania - wykazały, że nie są to ruchy płynne, ale skoki, a tekst przyswajane jest podczas postojów. Prędkość tych ruchów jest wysoka, co uniemożliwia ostre widzenie. Ruchy te fachowo zwane są migotaniem. Migotanie składa się z ruchu oraz z postoju oka. 94% (średnia) migotania to postój. Wynika z tego, że w ciągu godziny ruch zajmuje (średnio) 3 minuty i 36 sekund. Pozostały czas to percepcja tekstu. Można by było pomyśleć (bazując na tych danych), że ilość znaków obejmowanych jednym spojrzeniem nie ma większego znaczenia podczas szybkiego czytania, ale jest inaczej, bo oko może wykonać do pięciu skoków na sekundę.

ROZUMIENIE

C I E K A W O S T K A

Z badań eksperymentalnych wynika, że rozumienie czytanego tekstu jest wprost proporcjonalne do ilości przeczytanego materiału i koreluje z wiekiem.

C I E K A W O S T K A

Osoby biegłe w czytaniu lepiej rozumieją tekst czytany niż mowę.

Rozumienie czytanego tekstu składa się z rozumienia poszczególnych słów, połączeń wyrazowych oraz zdań. To, co zrozumiemy wynika bezpośrednio z naszych przeżyć lub fantazji. Nawet wybitni językoznawcy podlegają temu procesowi. Nowe znaczenia - opierające się wciąż na wyżej wymienionym zjawisku - zazwyczaj powstają poprzez zreorganizowanie.

C I E K A W O S T K A

Z punktu widzenia lingwistyki, rozumienie tekstu jest niczym innym, jak jego dekodowaniem.

Przy szybkim czytaniu znaczenie leksykalne i syntaktyczne oraz kontekstowe ulegają zjednoczeniu przez co, osoba dysponująca tą umiejętnością, lepiej rozumie tekst. Różnica w rozumieniu może sięgać nawet 40%. Większe zrozumienie powoduje, że lepiej dobieramy znaczenie użytych słów, jak i całych zdań.

C I E K A W O S T K A

Wraz ze wzrostem prędkości czytania, jest więcej energii na rozumienie tekstu.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRĘDKOŚĆ CZYTANIA

Główny podział to: obiektywne i subiektywne.

Obiektywne:

 • ilość informacji w tekście (znanej i nieznanej),
 • kompozycja (tytuły i podtytuły itp.),
 • styl,
 • objętość.

Subiektywne:

 • uwaga,
 • umiejętność myślenia,
 • doświadczenia życiowe,
 • cel czytania,
 • antycypacja,
 • pamięć.

WłŚCIWY KURS

Czas trwania 2 miesiące
Zajęcia praktyczne od poniedziałku do soboty (włącznie)
Czas lekcji min. 30 minut

MIESIĄC I

 • Tydzień 1. Tłumienie artykulacji
 • Tydzień 2. Tłumienie artykulacji
 • Tydzień 3. Poszerzanie pola widzenia
 • Tydzień 4. Poszerzanie pola widzenia

MIESIĄC II

 • Tydzień 1. Pokonywanie regresji
 • Tydzień 2. Pokonywanie regresji
 • Tydzień 3. Praca nad koncentracją
 • Tydzień 4. Nauka selektywnego czytania

WAŻNE LINKI

 1. http://www.szybkie-czytanie.com/w/lekcja_1.php
 2. http://www.szybkie-czytanie.yoyo.pl
 3. http://www.szybkie-czytanie.dopalacz.net
 4. http://www.akn.pl
 1. http://www.iqlabs.pl
 1. WIKIPEDIA http://pl.wikipedia.org/wiki/Szybkie_czytanie

Mowa Ciała, Galeria

Inne Serwisy

Poniżej znajduje się lista ostatnio powstałych serwisów. Pełna lista znajduje się pod tym linkiem. Zawsze również możesz użyć tej wyszukiwarki.

Kontakt ze Mną

W tym miejscu umieściłem dane umożliwijące kontakt ze mną. Jeśli znalezłeś błąd na stronie lub chcesz o coś zapytać - napisz. Pod tym linkiem znajdują się pozostałe dane kontaktowe.

Adres: 22-500 HRUBIESZÓW, POLAND
Telefon: +48.(500) 100 - 987
FAX: Nie posiadam
E-mail: rafal@rafallepik.com